Medlemsinformation

 

BLI MEDLEM I TVENNE TORN

OCH VAR MED OCH UTVECKLA HORDA - RYDAHOLM, SOM VI VILL HA DET!

 

Tvenne Torn behöver stöd av alla personer och företag som verkar i Horda och Rydaholm !

 

 

 

 

Vad gör Tvenne Torn

 

•Bekostar Julbelysning och drift för allas vår trivsel – (Kommunen betalar inte detta i någon av orterna i Värnamo Kommun !)

•Belysning av träd på Nygrens gärde - Rydaholm

•Belysning av träd i Järnvägsparken - Horda

•Arrangera Frukostmöten för ALLA på Grand Rydaholm/Horda 6 gånger/år

•Arbetar för förbättrad kommunikation till och från Horda-Rydaholm

•Nattpatruller och Grannsamverkan

•Arrangerar öppna möten med Kommunen en gång per år – maj.

•Utökad samverkan med Vägföreningarna

•Trafiksäkerhet och samåkning/busshållplats Hordakrysset

•Turist satsningar genom Smålands Gröna Hjärta

•Sammanhållande länk till Kommunen – Vi kan påverka!

 

 

TYCKER DU DET ÄR VIKTIGT ATT VI ENGAGERAR OSS I VÅR GEMENSAMMA UTVECKLING?

 

•BLI MEDLEM GENOM ATT BETALA ÅRSAVGIFTEN:

 

Hushåll..............................................100:-

Förening............................................100:-

Företag med upp till 10 anställda......500:-

Företag med mer än 10 anställda......1000:-

 

Du gör detta enklast genom att betala till vårt bankgiro 486-7099

och ange din adress, mobilnummer och e-mail adress eller kontakta vår

kassör Silvia Friberg 070 518 68 96 (se styrelsen)

 

DVD Horda/Rydaholm