Styrelsen

 

Bild in här

 

Som intresseförening har vi en styrelse som väljs vid årsmötet.

Varje ledamot väljs på två år med växlande mandattid.

 

Ordförande: Stefan Henriksson 070 378 50 68 stefan.henriksson@vmomail.se

Vice ordförande: Gottleib Granberg 070 673 09 05 gottleib.granberg@gmail.com

Sekreterare: Anders Hilding 070 552 51 44 anders.hilding@rydaholm.se

Kassör: Sylvia Friberg 070 518 68 96 sylviajerker@hotmail.com

Ledamot: Britt Marie Sellen/Nilsson 070 258 58 31 bmsnilsson@gmail.com

Ledamot: May-Lis Lundberg 073 0337122 silverhattenhorda@hotmail.com

Ledamot: Gunilla Blanche/Martinsson 0725 44 05 72 blanche.martinsson@rydaholm.se

Ersättare: Niklas Norén 0706 30 00 00 niclas@modulbyggen.com

Ersättare: Anna Stigsson 0472 250 33 ragnarsuroguld@telia.com