Verksamheten

 

Tvenne Torn är en intresseförening som värnar om Dina intressen och hjälper Dig att utveckla

Horda & Rydaholm med omnejd.

 

 

HANDLINGSPLAN TVENNE TORN 2016

 

•Arrangera Frukostmöte februari – April – September – November, förlagda till andra tisdagen i månaden och mellan 07.30-09.00 – Plats Rydaholms Värdshus.

Förslag på teman

Vardags IT- Winqvist Data

Hur påverkas vi av höghastighets banan – Kommunen

Kommun planer för Horda – Rydaholm - Kommunen

Hur säkera är våra orter och vad kan vi göra själva ? - Polisen

 

•Utveckla samarbetet med Vägföreningarna för att på sikt arbeta tillsammans med de frågor som är viktigt för oss båda.

 

•Informationsträff med Kommun under September

 

•Närvaro i vår del av Kommun and kommunal aktiviteter.

 

•Uppsnyggning och dekoration av vår orter.

 

•Arbeta med kommunikations förbättringar även på helger.

 

•Samarbeta med Föreningar, kyrkor mm för att nyinflyttade skall på ett bra sätt integreras i vår byggd.

 

•Styrelsemöte med våra kommunalråd vid lämpligt tillfälle

 

•Medlemsvärvning framförallt av yngre.

 

•Tätare samarbete med företagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvenne Torn stadgar

 

Klicka här