Välkommen till Tvenne Torn Horda/Rydaholm!

 

Genom denna sida vill vi nå ut med information till våra medlemmar, intressenter i

vårt förenings- och näringsliv och även till dig som är nyfiken på Horda & Rydaholm.

 

 

Aktuellt:

 

Nästa månadsmöte:

 

Månadsmöten: 2017 (reservation för ev ändringar)

 

 

Frukostsmöte 2017:

 

Dag och teman.

 

 

Du vet väl att föreningar och företag kostnadsfritt kan låna Tvenne Torns stora "paviljongtält"

Kontakta Gottleib Granberg eller någon annan i styrelsen.

 

 

HANDLINGSPLAN TVENNE TORN 2017

*Arrangera Frukostmöten samt öka samarbete med företagen. Ev. lunchmöte

 

*Fortsätta samarbeta med Vägföreningarna. Förslag på konst till östra infarten. Stötta utformningen av Horda infart.

Uppsnyggning och dekoration av våra orter.

 

*Närvaro av kommunen och polisen samt kommunala aktiviteter på våra orter. Informationsträff polisen i april.

Informationsträff med kommunalråden till hösten.

 

*Stötta handeln i Horda och Rydaholm

 

*Arbeta för förbättrad kommunikation

 

*Integrationsprojekt tillsammans med företag och kyrkor

 

*Medlemsvärvning, gärna yngre medlemmar.

 

 

 

 

Styrelsen

 

Länk till styrelsen