Om oss


Styrelsen:


Ordförande:

Stefan Henriksson

stefan.henriksson@vmomail.se

                   

Vice ordförande:

Gottleib Granberg

gottleib.granberg@gmail.com

                     

Sekreterare:

Jörgen Ståhl

jorgen.stahl@horda.se

                     

Kassör: 

Anders Hilding

anders.hilding@rydaholm.se


Ledamot:

May-Lis Lundberg

silverhattenhorda@hotmail.com


Ledamot:

Lillemor Örn Skogbert

lillemor.orn.skogbert@outlook.com

                                  

Ledamot:

Sofia Elmgren

Sofia@internationellavanner.se

                                           

Ersättare:

Anna Stigsson

ragnarsuroguld@telia.com

 

 

Ladda hem våra stadgar här!

Verksamheten


• Tvenne Torn bekostar julbelysning och drift för allas vår trivsel


• Belysning av träd på Nygrens gärde - Rydaholm


• Belysning av träd i Järnvägsparken - Horda


• Tvenne Torn arrangerar möten för medlemmar


• Tvenne Torn arbetar för förbättrad kommunikation till och från Horda-Rydaholm


• Tvenne Torn arrangerar öppna möten med Kommunen en gång per år


• Utökad samverkan med Vägföreningarna


• Trafiksäkerhet och samåkning/busshållplats Hordakrysset


• Sammanhållande länk till kommunen – Vi kan påverka!


• Tvenne Torn samarbetar med föreningar, kyrkor mm för att nyinflyttade skall på ett bra sätt integreras i vår byggd.Styrelsen

Som intresseförening har vi en styrelse som väljs vid årsmötet. Varje ledamot väljs på två år med växlande mandattid. Styrelse träffas ungefär en gång i månaden. Har du synpunkter eller idéer är du välkommen att kontakta oss.

Tvenne Torn Facebook

Följ Tvenne Torn på Facebook