Om oss

Styrelsen:


Ordförande:

Stefan Henriksson

stefan.henriksson@vmomail.se

                   

Vice ordförande:

Gottleib Granberg

gottleib.granberg@gmail.com

                     

Kassör: 

Anders Hilding

anders.hilding@rydaholm.se


Sekreterare:

Jette Blomqvist

jette@blomqvistdesignlab.se


Ledamot:

Lillemor Örn Skogbert

lillemor.orn.skogbert@outlook.com

                                  

Ledamot:

Sofia Elmgren

Sofia@internationellavanner.se

                                           

Ersättare:

May-Lis Lundberg

silverhattenhorda@hotmail.com

 

Ersättare:

Daniel Jonsson

daniel@alltisol.seLadda hem våra stadgar här!

Om Tvenne Torn


Vi är en samhällsförening som finns till för invånare, föreningar och företag i Horda / Rydaholm med omnejd. Vi har som mål att utveckla och förbättra våra orter. Vi vill skapa kontakt mellan människor, bygga nätverk, informera och ge tillfälle att påverka och ta ansvar för bygden.


Vi tycker att Horda / Rydaholm med omnejd har mycket att erbjuda för alla som väljer att etablera sig här. Fantastisk miljö och natur kombinerad med bra kommunikationsmöjligheter, både mot Värnamo och Alvesta/Växjö. Hög servicenivå för invånare i form av förskola, skola, bibliotek, vårdcentral, tandläkare och äldreboende. Ett välmående näringsliv, butiker och matserveringar. Här har man rik möjlighet att uppleva gemenskap, trivas, utvecklas – ja helt enkelt leva!


Verksamheten


• Tvenne Torn bekostar julbelysning och drift för allas vår trivsel


• Belysning av träd på Nygrens gärde - Rydaholm


• Belysning av träd i Järnvägsparken - Horda


• Tvenne Torn arrangerar möten för medlemmar


• Tvenne Torn arbetar för förbättrad kommunikation till och från Horda-Rydaholm


• Tvenne Torn arrangerar öppna möten med Kommunen en gång per år


• Utökad samverkan med Vägföreningarna


• Trafiksäkerhet och samåkning/busshållplats Hordakrysset


• Sammanhållande länk till kommunen – Vi kan påverka!


• Tvenne Torn samarbetar med föreningar, kyrkor mm för att nyinflyttade skall på ett bra sätt integreras i vår byggd.Styrelsen

Som intresseförening har vi en styrelse som väljs vid årsmötet. Varje ledamot väljs på två år med växlande mandattid. Styrelse träffas ungefär en gång i månaden. Har du synpunkter eller idéer är du välkommen att kontakta oss.