Årsmöte 2024

Tvenne Torn årsmöte 2024

Torsdag 21 mars kl 19.00 i Rydaholms Folkets Park


Kom med och bidra till utveckling i Horda och Rydaholm 

– din åsikt och engagemang är jätteviktigt. 


Program:

Sedvanliga årsmötesförhandlingar, samvaro och en god bit mat.

Tvenne Torn bjuder på en festlig måltid inkl dricka för alla medlemmar.

Meddela om evt allergier vid anmälan.


Det finns även möjlighet att köpa Birger Midholts populära bok "Rydaholm i våra hjärtan – Från bondebygd till industrisamhälle" på årsmötet.


Anmälan:

För planering av mat mm måste vi ha din anmälan samt meddelat ev. allergier senast den 17 mars till
sms: 070-552 51 44 eller mejl: anders.hilding@rydaholm.seVälkomna!

Stefan Henriksson

ordf. Tvenne TornDokument för årsmötet:


Tvenne Torn Föredragningslista årsmöte 2024


Tvenne Torn Verksamhetsplan 2024


Tvenne Torn Verksamhetsberättelse 2023


Tvenne Torn Budget 2024


Tvenne Torn Resultat 2023


Inte medlem av Tvenne Torn än?


Om inte du är medlem i samhällsföreningen Tvenne Torn än kan du för en liten summa bidra till arbetet med att förbättra, förnya och utveckla Horda / Rydaholm för alla.


Hushåll: 100:-/år

Förening: 100:-/år

Företag med upp till 10 anställda: 500:-/år

Företag med mer än 10 anställda: 1000:-/år


Mejla din adress, mobilnummer och e-postadress i samband med anmälan till årsmötet till anders.hilding@rydaholm.se eller info@tvennetorn.se