Årsmöte 2020

Tvenne Torn årsmöte 2020


Detta år kommer vi att minnas utifrån Corana med allt vad det inneburit.


Styrelsen tog efter regeringens restriktioner och önskan från medlemmar beslutet att skjuta fram årsmötet på obestämd tid. Då inga lättnader i restrektioner ses nära förestående så följer vi regeringens godkännde att genomföra årsmötet via röstdokument.


Styrelsens förslag är därför att årsmötet genomförs via redovisade dokument här på vår hemsida. Ladda hem eller öppna dokumenten i länkarna längre ned på sidan. Genom att kryssa i ja- eller nejkolumnen samt underteckna och återskicka svarsdokumentet visar ni att ni har deltagit och röstat för de förslag och val som framkommer i dokumentet och dess bilagor.


Styrelsen kommer efter redovisad svarstid att behandla och redovisa dessa enligt god demokratisk sed.

Vi anhåller om svar senast 2020-05-15


Sammanställning kommer att redovisas på här på denna sida.


Som ordförande vill jag också passa på att tacka avgående styrelseledarmöter och övriga för ett gott samarbete.

Utan ert engagemang hade vi inte varit där vi är idag. Tack och lycka till framöver.

Allt gott för framtiden så hoppas jag att vi kan ses under mer normala förhållanden.


Stefan Henriksson

ordf. Tvenne Torn
Dokument för årsmötet:


Årsmöte för Tvenne Torn 2020 Inbjudan Covid 19 (pdf)Svarsdokument Tvenne Torns årsmöte 2020 - Ersätter dagordning (pdf)Svarsdokument Tvenne Torns årsmöte 2020 - Ersätter dagordning (word)Bilaga 1 Verksamhetsberättelse (pdf)Bilaga 2 Årets resultat 2019 (pdf)Bilaga 3 Revisionsberättelse TT 2019 (pdf)Bilaga 4 Valberedningens förslag (pdf)Bilaga 5 Verksamhetsplan för 2020 (pdf)Bilaga 6 Budget för Tvenne Torn 2020 (pdf)