Årsmöte 2021

Tvenne Torn årsmöte 2021

Torsdag 15 april 2021 kl. 19:00


Årsmötet avhålls i år digitalt via Zoom.

Din åsikt och engagemang är jätteviktigt!


Mejla Anders Hilding: anders.hilding@rydaholm.se eller Jörgen Ståhl: jorgen.stahl@horda.se

senast 14 april för att få en länk till mötet någon dag innan.


Välkomna!Dokument för årsmötet:


Tvenne Torn Föredragningslista Årsmöte 21-04-15


Tvenne Torn Resultat 2020


Tvenne Torn Balansrapport 2020


Tvenne Torn Budget 2021


Tvenne Torn Revisionsberättelse 21-04-01


Tvenne Torn Verksamhetsberättelse 2020


Tvenne Torn Verksamhetsplan 2021